Một lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng cực lớn đang bị lãng quên. Hãy nhìn vào những con số sau: Số tiền người dân Hà Nội chi ra để mua rau, củ lên đến con số ~1.000 tỷ đồng mỗi tháng, mỗi quý ~3.000 tỷ đồng, mỗi năm ~12.000 tỷ đồng.